Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
  KULTURALNA ZIMA 13-24.02.2017 Zajęcia są bezpłatne zapisy instruktor ds. upowszechniania kultury: Aleksandra Wacławek - 508-927-023   Klub czynny 13:00-16:00. We wtorki Klub Kultury nieczynny. 1. TYDZIEŃ Poniedziałek: Walentynkowe upominki…
Na wczorajszym zebraniu wiejskim mieszkańców Złotokłosu 98% zebranych zdecydowało o rekreacyjno-edukacyjnym przeznaczeniu tego terenu. W planie jest rewitalizacja parku, jego zieleni i organizacja miejsc wypoczynku, ale także stworzenie kącika edukacji…
Wszystkich złotokłosian zapraszamy na zebranie wiejskie w najbliższą środę 25 stycznia 2017 roku o godzinie 18.30 w budynku OSP w Złotokłosie. Bierz udział w podejmowaniu decyzji o swoim miejscu zamieszkania,…
Wszystkich henrykowian zapraszam do zainteresowania się projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O B W I E  S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu…
Powiat Piaseczyński przeprowadził badania rynku pracy w powiecie. Warto przeczytać cały raport. Ogólnie co ciekawe to w powiecie wzrasta ilość działających podmiotów gospodarczych. Cieszy także że "Na terenie powiatu piaseczyńskiego…
Jak czytamy na stronie gminy są przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie "ustanowienia zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie gminy." Konsultacje społeczne są prowadzone…
Strona 1 z 51

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.