Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły w etykiet: Drogi
wtorek, 07 czerwca 2011 17:18

O tym jak wana jest dla Henrykowa-Urocze ulica Mokra nie trzeba nikogo przekonywa. Mam tu na myli zarwno mieszkacw H-U jaki i wszystkich ?przejezdnych? gdy jest ona droga czc nie tylko rne soectwa ale i gminy (Gm. Piaseczno i Gm. Tarczyn).

Obok ulicy Spoecznej i Gromadzkiej, ktre s ulicami powiatowymi, Mokra jest najwaniejsz ulic gminn w tej miejscowoci. Stanowi co na ksztat ?krgosupa? dla funkcjonowania caego Henrykowa. W okresach ?mokrych? dla znacznej czci mieszkacw, stanowi ona jedyn alternatyw dla dojazdu mieszkacw, sub sanitarnych, interwencyjnych czy wreszcie ratunkowych!

Bazujc na tej ?utwardzonej ulicy? byoby moliwe wykonanie ?dugoterminowego planu? napraw i budowy ulic w Henrykowie w nastpnych latach. Jak rwnie przy wykonaniu drogi zostayby wykonane rowy odwadniajce ktre mogyby jednoczenie odbiera wod z ulic wpadajcych do ulicy Mokrej a nastpnie odprowadza j do innych kolektorw wodnych.

Na rzecz utwardzenia tej ulicy byy ju wielokrotnie kierowane proby, zarwno przez Pani sotys, Rade soeck jaki i samych mieszkacw, do waciciela i zarzdcy czyli Gm. Piaseczno. (oto przykadowy link: http://www.piaseczno24.net/news-henrykowurocze-poprawcie-nasze-drogi,164.html ) 

 Na krtko przed spotkaniem burmistrza Zdzisawa Lisa z sotysami gm. Piaseczno (w Zotokosie, 16.04.2011) udao si zorganizowa i sprawnie przeprowadzi akcje zbierania podpisw pod pismem w sprawie tej wanie ulicy. W sumie podpisao si 137 mieszkacw a pismo zostao przedstawione burmistrzowi przez Pani sotys Magorzat Gos (w poniedziaek 18/04/2011, pismo wraz zaczonymi podpisami zostao zoona w kancelarii gminy ? kopie na dole artykuu). Naley podkreli e byo to moliwe dziki sprawnemu i wsplnemu dziaaniu Stowarzyszenia Miejscovi , Pani sotys, przedstawiciela rady soeckiej i mieszkacw Henrykowa.

 Dugo czekaem na opublikowanie tych informacji na naszej stronie bo liczyem na odpowiedz gminy jak rwnie na informacje od Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji w Piasecznie ktre od burmistrza ?dostaa termin do poowy maja na przedoenie wieloletniego planu inwestycyjnego cakowitego skanalizowania gminy?.

Niestety nie doczekalimy si ani odpowiedzi z urzdu gminy ani planu z PWiKu.

Sprawa kanalizacji na ulicy Mokrej jest kluczowa dla caego przedsiwzicia dlatego te nie czekajc duej, 1 czerwca wraz z Wiktorem Lisowiczem (koordynator do spraw kanalizacji w stowarzyszeniu Miejscovi) wybralimy si do pana Tomasz Wawrzyniaka, dyrektor Pionu Wodocigw i Inwestycji w PWiK. Wicej informacji na ten temat niebawem na stronie Miejscowi.pl. Jeli za chodzi o ulice Mokr dyrektor obieca precyzyjnie odpowiedzie nam na nasze pytania po przesaniu ich poczt elektroniczn.   Niestety, bez tej odpowiedzi nie jestemy w stanie ruszy dalej ze spraw ulicy Mokrej.

 

Opublikowane w Aktualnoci Henrykw
wtorek, 15 marca 2011 17:58

Drogi

Na posiedzeniu 9 marca b.r. sotys wraz z rad soeck dyskutowali m.in. nad katastrofalnym stanem ulic w Zotokosie. Wedug szacunkw sotysa dla utrzymania ich w stanie przejezdnoci potrzeba 5 tys. ton gruzu i tucznia i o tak ilo wystpi do gminy w ubiegym roku. Wywoa w ten sposb jedynie lekki popoch, a ostatecznie przydzielono Zotokosowi zupenie symboliczne iloci materiaw do utwardzenia nawierzchni drg. W tym roku poproszono sotysa o umiarkowanie w zapotrzebowaniach. Z realiami walczy nie sposb, tote obradujcy, po dokonaniu pogbionej analizy, wytypowali te miejsca, w ktrych stan nawierzchni jest najbardziej alarmujcy i wymagajcy natychmiastowej interwencji. Wyszo 1920 ton gruzu i 570 ton tucznia i o tak ilo wystpi do gminy sotys Sowik.

Wiktor G. Lisowicz (Stowarzyszenie Miejscovi)

 
Opublikowane w Soectwo Zotokos

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.