Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Jan Komosa

Jan Komosa

Adres witryny: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

poniedziałek, 31 października 2016 23:48

Raport z rynku pracy

Powiat Piaseczyski przeprowadzi badania rynku pracy w powiecie. Warto przeczyta cay raport. Oglnie co ciekawe to w powiecie wzrasta ilo dziaajcych podmiotw gospodarczych. Cieszy take e "Na terenie powiatu piaseczyskiego powstaj dziaalnoci typu start up ? przykadem jest firma GeniCore, ktra w 2015 roku wygraa w plebiscycie ?Rzeczpospolitej? jako najbardziej perspektywiczny start up w Polsce." Za to bezrobocie jest na poziomie ok 6 %. Martwi za to rednia paca brutto. Jest ona nisza ni ta krajowa, a teoretycznie powinna by wiksza. "W powiecie piaseczyskim przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto w 2015 roku wynosio 4030,78 z. Jest to kwota nieco nisza od redniego wynagrodzenia w kraju, ktre w analizowanym okresie wynioso 4150,88 z".
http://piaseczno.pl/aktualnosci/432-raport-z-badan-rynku

poniedziałek, 10 października 2016 22:22

Jak czytamy na stronie gminy s przeprowadzane konsultacje spoeczne w sprawie "ustanowienia zasad umieszczania tablic i urzdze reklamowych, ogrodze i obiektw maej architektury na terenie gminy." Konsultacje spoeczne s prowadzone przez ankiet na stronie internetowej gminy "W zwizku z tym przygotowalimy dla Pastwa ankiet, ktra zawiera 10 pyta o charakterze zamknitym. W niektrych pytaniach mona wskaza wicej ni jedn odpowied. Ukad pyta nie jest przypadkowy. Odpowied na wszystkie pytania zajmuje tylko kilka minut." Link do ankiety: http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=91&id=11073
Osobicie mam jednak nadziej e konsultacje spoeczne nie ogranicz si tylko do ankiety internetowej. Byaby to dua dyskryminacja osb nie posiadajcych bd nie posugujcych si internetem.

środa, 07 września 2016 10:24

Nasi Najlepsi

Wpis z fb "Nasi Najlepsi":
"Szanowni czytelnicy,
Przyszed czas, abymy docenili prac naszych radnych i liderw spoecznych. Std redakcja Gazety Lokalnej Ostoja Poudnia wysza z inicjatyw uhonorowania tych, ktrzy podjli wiele nietuzinkowych dziaa dla swoich spoecznoci lokalnych. Nagrod ? ?Nasi Najlepsi? podzielimy na dwie kategorie - Nasz Najlepszy Radny i Nasz Najlepszy Lider. Skad redakcyjny nominowa w kadej z tych dwch kategorii po trzech kandydatw. W naszych nominacjach kierowalimy si ocen dziaa poszczeglnych osb czy te inicjatyw. Teraz przyszed czas, aby to Pastwo wybrali tych najlepszych z nominowanych. Poznajmy naszych kandydatw:

Nasz Najlepszy Radny:

Tomasz Filipowicz (Radny Gminy Lesznowola)
Historia radnego przypomina bardzo popularny w Polsce serial - "Ranczo". Tam gwna bohaterka Lucy przyjeda z Ameryki do maej miejscowoci Wilkowyje. Lucy bardzo szybko przekonuje si, jak wyglda rodowisko lokalne, w ktrym zamieszkaa. Radny Filipowicz tak samo jak serialowa Lucy wrci ze Stanw Zjednoczonych do Polski. W ostatnich wyborach w 2014 roku postanowi powalczy o mandat Radnego Gminy Lesznowola z okrgu Wadysaww - Wilcza Gra. Wybory samorzdowe wygra, cho nie nalea do gwnych faworytw tego wycigu. Zwyciya jego otwarto na drugiego czowieka, dziaalno spoeczna i mio do zwierzt. W trakcie obecnej kadencji samorzdowej radny Filipowicz jest nie tylko czonkiem opozycyjnego klubu radnych - "Dialog i Wsppraca", ale take merytorycznym gosem w Radzie Gminy Lesznowola, ktrego w ostatnich latach tak bardzo brakowao! Jest pierwszym radnym, ktry w trakcie 17-letnich rzdw wjt Marii Jolanty Batyckiej-Wsik zagosowa przeciwko udzieleniu absolutorium za wykonanie budetu. Jak argumentowa swoj decyzj - Jako radny, ktrego zadaniem jest dziaanie na korzy caej wsplnoty samorzdowej, nie mogem postpi inaczej. W trakcie trwania mojej kadencji zaobserwowaem wiele przykadw niegospodarnoci w gminie Lesznowola, a moje interwencje nie przyniosy oczekiwanych reakcji. Liczna grupa mieszkacw Lesznowoli oczekuje zdecydowanych dziaa i naprawy sytuacji. Przy okazji bardzo dzikuj za wsparcie i motywacj mieszkacom Wilczej Gry, Wadysawowa i wielu innych wsi. Radny Filipowicz otrzymuje nominacj za swoj wyjtkow osobowo i opozycyjny gos w Radzie Gminy Lesznowola.

Anna Kostyrka (Radna Miasta i Gminy Piaseczno)
Anna Kostyrka peni nie tylko mandat radnej z ramienia KWW Nasz Sport i Kultura w Radzie Miejskiej w Piasecznie, ale jest take od 2012 roku sotysem Henrykowa-Urocze. Pracuje w: Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Zdrowia i Opieki Spoecznej, Komisji Prawa, Handlu i Porzdku Publicznego, Komisji Inwentaryzacyjnej. Jest Przewodniczc Komisji Statutowej. Radna Kostyrka to osoba niesamowicie ambitna, perfekcyjna i z determinacj dca do celu. Jest otwarta na wszelkie inicjatywy mieszkacw i ich problemy. Najwikszym sukcesem radnej jak i mieszkacw Henrykowa-Urocze jest powstanie Parku Uroczego. To miejsce, ktre integruje mieszkacw poprzez wsplne spotkania przy ognisku, zawody sportowe czy te festyny. Duy sukcesem spoecznoci Henrykowa-Urocze by piknik - "Powitanie Lata 2016". Radna Anna Kostyrka udowodnia, e kad spraw stara si doprowadzi do pozytywnego koca. Determinacja, wizja, praca spoeczna to te cechy, ktre powinien posiada kady samorzdowiec i spoecznik. Radna Anna Kostyrka posiada te wszystkie atrybuty, std nominacja do konkursu.

Zbigniew Mucha (Radny Miasta i Gminy Piaseczno)
Zbigniew Mucha jest nieprzerwanie od kilkunastu lat radnym gminy Piaseczno. W ostatnich wyborach samorzdowych wystartowa z KW Mazowiecka Wsplnota i uzyska po raz kolejny zaufanie wyborcw. Pracuje w Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Prawa, Handlu i Porzdku Publicznego, Komisji Owiaty i Kultury. Jest emerytowanym nauczycielem. Pracowa trzydzieci lat w piaseczyskim szkolnictwie specjalnym. Interesuje si najnowsza histori, literatur, polityk, muzyk, lubi sport. Zna mocne i sabe strony Piaseczna, bo to jak mwi - to jest jego miasto! Jednak Piaseczno to nie tylko dzie dzisiejszy, to take jego historia. Dlatego radny Zbigniew Mucha wspiera i angauje si w wiele inicjatyw pozwalajcych zachowa historie Piaseczna w pamici mieszkacw np. poprzez wydawanie ksiek czy te dziaalno w Spoecznym Komitecie Renowacji Cmentarza Parafialnego, ktrego jestem przewodniczcym. Ostatnia ju 16 kwesta na rzecz renowacji nagrobkw zakoczya si kolejnym rekordem - 15 078,40 PLN! To pokazuje jak bardzo wartociowa to idea. Zbigniew Mucha ma bardzo due dowiadczenie samorzdowe i wie, e warto dziaa. Kiedy dowiedzia si o nominacji przyzna, e jest mile zaskoczony. To wyjtkowy skromny czowiek, ktry robi wiele dla Piaseczna i jego mieszkacw. Std nominacja nikogo nie moe dziwi.

Nasz Najlepszy Lider:

Agata Gregorczyk-Janik (Gmina Konstancin-Jeziorna)
Agata Gregorczyk-Janik jest mieszkank Konstancina-Jeziorny od pokole. Tu si wychowaa i to tej spoecznoci powicia ca swoj prac. W 2010 roku zaoya Konstancisk Grup Artystw - ?Pod Prd?, ktra upamitnia wane rocznice organizujc: koncerty, spektakle, wieczernice, Msze za Ojczyzn, spotkania i wystawy. Przygotowali take pierwsze obchody rocznic: Katyskiej, Smoleskiej i Dnia Pamici onierzy Wykltych w Konstancinie. W 2014 roku powsta pierwszy film autorstwa Agaty Gregorczyk-Janik we wsppracy z Instytutem Pamici Narodowej o Podziemiu Antykomunistycznym na terenie radomskim - "Panna Lodzia". W 2015 roku zainicjowaa i zorganizowaa odsonicie tablicy historycznej na budynku szpitala powstaczego w Mirkowie, ktr odsonia ppor. Barbara ugajewicz-Kuliska. W 2016 roku zainicjowaa i prowadzia projekt kolejnego filmu dokumentalnego ( jej scenariusza) rozpowszechniajcego ponur histori byej siedziby UB w Konstancinie - "Tajemnice Biaego Dworku" wraz z IPN-em. Bya inicjatork i wspautork scenariusza do filmu produkcji TVP - "Odnaleziony walc",opowiadajcego histori Basi i Andrzeja - Powstacw Warszawskich. Od 2016 roku peni rol prezesa stowarzyszenia Wszechnica Konstanciska, ktre byo organizatorem pierwszego gminnego konkursu dla dzieci i modziey dotyczcego - ?Polskiego Podziemia Antykomunistycznego 1945-1963 roku?. Jest autork pierwszej piosenki promujcej Konstancin-Jeziorn dla Zespou Pieni i Taca "Przepireczka" pt:"Walczyk o Konstancinie?. Najwaniejsz teraz spraw dla Agaty Gregorczyk-Janik jest inicjatywa zaadaptowania willi Biay Dworek na - "Centrum Edukacji Historycznej".

GRA NA 4 KOA (Gmina Piaseczno)
Gra na 4 koa ma na celu ukazanie problemw, z jakimi na co dzie borykaj si osoby poruszajce si na wzkach inwalidzkich. Te problemy to: nierwne przejcia dla pieszych, wysokie krawniki, strome zjazdy, chodniki zastawiane samochodami, supki na chodnikach, czy te braki zjazdw z chodnikw. To tylko cz problemw, jakie napotykaj osoby poruszajce si na wzkach w Piasecznie. Aby bardziej uwiadomi te trudnoci powstaa inicjatywa - Gra na 4 koa. Jest to miejska gra terenowa, ktra ma pokaza jak wyglda wiat z perspektywy osoby niepenosprawnej. W trakcie eventu integracyjnego zaproszeni gocie na wzkach inwalidzkich odwiedzaj obiekty publiczne i sami dokonuj oceny: Czy dana placwka nie stwarza barier architektonicznych dla osb niepenosprawnych? Ta inicjatywa spoeczna jest bardzo cenna, bo ma uwiadomi urzdnikom i spoeczestwu ile jest jeszcze do poprawy w kwestii przestrzenni miejskiej dla osb niepenosprawnych.

Maciejka na Wojennej ciece (Gmina Lesznowola)
Kiedy na pocztku grudnia 2015 roku zauwayli, e ich przyjaciel Maciej traci na wadze, a take ma coraz czstsze ble brzucha nie spodziewali si, e jest to pocztek choroby nowotworowej i dugiej walki o zdrowie Maka. Cho lekarze bez ogrdek po postawieniu diagnozy - nieresekcyjny wieloogniskowy rak wtroby z przerzutami do wzw chonnych ? poinformowali, e Makowi zostao co najwyej kilka miesicy ycia! ona Beata nie poddaa si, tylko jedzia od lekarza do lekarza, aby ratowa zdrowie swojego ma. Nie poddali si take jego przyjaciele i ssiedzi, ktrzy zaczli zbiera rodki finansowe na kosztowne konsultacje oraz nierefundowane leki. Maciejkowi Pomagacze zgromadzili ju 123 112,00 z! Te pienidze zbierali na wielu festynach, wiankach, koncertach czy te na kiermaszach. Pomaga kady, kto mg, wszyscy wczyli si aktywnie w pomoc dla swojego przyjaciela, ssiada. Teraz te zebrane rodki finansowe s na wag zota, bo rozpoczo si leczenie komercyjne Maka. Kady z nas moe sta si wojownikiem i pomc Makowi w dalszym jego leczeniu.
Wpat mona dokonywa na konto: Fundacji Alivia, Adres odbiorcy: ul. Zaruby 9 lok. 131, 02-796 Warszawa, Konto: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831, Opis przelewu: DAROWIZNA NA PROGRAM SKARBONKA MACIEJ DYBA 110239.

Drodzy czytelnicy to wy zdecydujecie, kto wygra konkurs ? Nasi Najlepsi. Ju dzisiaj zachcamy was do gosowania. Gosowanie potrwa do 15 padziernika, a zwycizcw poznamy na padziernikowej gali organizowanej przez Gazet Lokaln Ostoja Poudnia i Stowarzyszenie Krajowe Porozumienie Mieszkacw.

Jak gosowa:
1. Wylijcie e-maila ze swoim kandydatem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Wylijcie sms-a ze swoim kandydatem na redakcyjny numer telefonu: 572-262-973
UWAGA! Koszt sms zgodny z taryf operatora. Redakcja Gazeta Lokalnej Ostoja Poudnia nie pobiera adnych dodatkowych opat.
3. Gosowanie poprzez ankiet umieszczon na portalu spoecznociowym facebook - Nasi Najlepsi."

piątek, 26 sierpnia 2016 10:50

Jak podaj informacje obie Panie Sotys odbd si zebrania wiejskie obu soectw, oczywicie oddzielnie. Zotokos ma zebranie 1 wrzenia:
"01.09.2016r godz 18.45. Pierwsze zebranie wiejskie majce na celu uchwalenie dystrybucji rodkw z funduszu soeckiego na 2017 rok oraz omwienie spraw biecych. Gorco zapraszam. Licz na du frekwencje."
,a Henrykw 2 wrzenia:
"Szanowni Mieszkacy wsi Henrykw Urocze, zapraszam na zebranie wiejskie dnia 2.09.2015 (pitek) o godzinie
1 termin -18.45
2 termin - 19.00
do budynku OSP ul. 3 Maja 9 w Zotokosie

na zebraniu:
- omwienie planu przedsiwzi funduszu soeckiego przewidywanego do realizacji na obszarze soectwa na rok 2017
- podjcie uchway dotyczcej przedsiwzi funduszu soeckiego na 2017 rok
- zgaszanie wnioskw dotyczcych spraw soectwa
na spotkaniu bdzie obecny Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisaw Lis oraz go specjalny
z wyrazami szacunku,
sotys Anna Kostyrka

czwartek, 25 sierpnia 2016 10:56

Kurier Poudniowy co roku robi zestawienie najlepszej jedenastki z pikarzy z naszych okolic. W tym roku zaapa si do niej Artur Wolski z Pery. Strzeli on 13 bramek w minionym sezonie. Tylko pogratulowa :)

piątek, 12 sierpnia 2016 12:09

Wczoraj i dzisiaj jest noc "spadajcych gwiazd". Oczywicie adne gwiazdy nigdzie nie spadaj za to jest noc perseidw czyli roju meteorw. Meteory to meteoroidy ktre weszy nasz atmosfer i doszo do ich spalenia. Meteoroidy za to to materia (potrafi by wielkoci ziarna piasku, ale i osign wiksze rozmiary, metrowe) ktre znajduj si w kosmosie i z ktrymi wchodzimy w kolizj. Materia ta powstaa w skutek rozpadu komet, albo s resztkami materii z ktrej powstaa Ziemia lub inne planety. W kadym razie. Kiedy wchodzi ta materia w nasz atmosfer to dochodzi do jej spalenia i wtedy widzimy pikny widok ktry nazywamy "spadajc gwiazd". Jako e wczoraj i dzisiaj jest nasilenie tego zjawiska to mamy noc "spadajcych gwiazd". Podobno jak si pomyli yczenie to "spadajca gwiazda" je speni. W takim razie mona w sumie w cigu jednej nocy poprosi o wszystko. Potrafi bowiem w kulminacyjnym momencie spada nawet co sekund, albo i po dwie na sekund. Wczorajsza i dzisiejsza noc maj by wyjtkowe. Bo takiego "toku" meteorw podobno nie byo od 12 lat i moenie by przez nastpne 12.

W Piasecznie wczoraj troch osb ogldao na "Grkach Szymona" jednak tam nadal jest troch za jasno. wieci una z pobliskich latarni i miasta. W sumie to moe gmina lub powiat Piaseczno jeszcze zdy zdecydowa eby wyczy dzisiaj latarnie w kilku miejscach w celu stworzenia bardzo dobrego miejsca do obserwacji. Jeli by tak wyczy latarnie w drodze do Runowa to tam gdzie ludzie puszczaj drony mogyby by super warunki (tylko trzeba uwaa na dziki). Moe Anna Kostyrka albo inni radni zd co zadziaa? Cakiem dobre miejsce jest te za cmentarzem na polach. Jednak to chyba prywatne pola wic naley uwaa eby nie naruszy czyjej wasnoci. W kadym razie polecam zarwa nock pod niebem. Herbatka z whisky, koc i temperatura nie straszna.

Foto z wczoraj wykonane przez @Mariusz 'Marand' Winiewski.

wtorek, 02 sierpnia 2016 12:32

Co za cyrk

W Zotokosie pojawi si cyrk. Rozstawi si na parkingu obok parafii. Jest nawet plakat na tablicy ogosze na terenie kocioa. Co o tym sdzicie?

wtorek, 19 lipca 2016 13:20

Na stronie fb soectwa pojawi si post e otrzymalimy jako wie niecae 40 tys zotych. Pojawia si informacja e s zbierane pomysy na co to przeznaczy. Nie wiedziaem podanego adres email ani terminu spotkania gdzie mona byoby zgosi pomysy poza facebookiem. Jednak fajnie e w ogle pojawia si opcja zgoszenia pomysw. Na razie najwicej gosw zbiera pomys porzdnego placu zabaw dla dzieci.

Od kilku dni ponownie zawadna wiatem (tak, tak, wiatem) mania Pokemonowa. Zwizane jest to z wypuszczeniem na rynek gry Pokemon GO. Polega to na tym e ciga si aplikacj na telefon i chodzi po realnym wiecie (mona ewentualnie jedzi rowerem, nie dziaa jednak w samochodzie). W nim znajduje si pokemony i je apie. Jednak oprcz apania pokemonw s take pokestopy oraz gym. S to specjalne miejsca na wiecie ktra w aplikacji odgrywaj wan rol. Pokestop to punkt w ktrym gracz moe otrzyma dodatkowe przedmioty lub jajko ktre si moe si wyklu w inkubatorze. Pokestop mona odwiedza co ok 5 minut. Takie pokestopy w Zotokosie i Henrykowie to na przykad: koci, stadion Pery, krzy z figurk przy ul. 3 maja i Grottgera, plac zabaw w Cafe Rosso, kapliczki w Szczakach i Henrykowie czy plac soecki w Henrykowie. Jest take GYM. Suy on do walki i wiczenia pokemonw. U nas w okolicy znajduje si przy kapliczce w Henrykowie na ul. Mokrej. Gr Pokemon GO stworzyo Nintendo wraz ze studiem Niantic. Studio Niantic stworzyo wczeniej aplikacj Ingress. Ona take polegaa na wykorzystaniu otaczajcego nas wiata. Dziki tej podstawie stworzyli wanie gr Pokemon GO. W kocu zdjcie Pery ktre nam si ukazuje jak wida jest troch przestarzae.
Czemu o tym pisze? Aplikacja na pocztku bya dostpna tylko w USA, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Aktualnie jest ju w wikszej iloci krajw i cay czas pojawia si oficjalnie w nowych. W USA ilo dziennych aktywnych graczy Pokemon GO jest wiksza ni uytkownikw Twittera, a take Tindera. Nadal jednak nie ma jej w Polsce. Mimo to Polacy i Polki znaleli sposb na cignicie gry. Aktualnie grupa fb zrzeszajca graczy z Polski liczy niecae 30 tys uytkownikw. Nie s to jednak jedynie dzieci jakby si mogo wydawa. Bardzo du cz graczy stanowi osoby 22+, nawet 30+. Te osoby ktre pamitaj Pokemony z lat swojego dziecistwa. Pokazuje to jak dziaanie globalne dotyczy take naszej okolicy. Wielu graczy bowiem mona spotka w naszych wsiach. Ju nawet odbywaj si "walki" o GYM. Ostatnio nalea do druyny czerwonej, aktualnie naley do druyny niebieskiej. Kto by si spodziewa e koci ze Zotokosu bdzie Pokestopem? :)
Wiele osb uwaa e bdzie to metoda na wycignicie ludzi na dwr. e przyniesie pozytywne efekty jeli chodzi o ruch i zdrowie. Tego nie jestem pewny. Jednak na razie mona zauway zwikszony ruch na zewntrz zwizany z t gr. Co ciekawe gra wydaje si take socjalizujca. Mona bowiem zobaczy jak wiele grup wsplnie chodzi na zewntrz i szuka pokemonw. Oprcz wic ruchu, spotykaj si ze znajomymi.

środa, 06 lipca 2016 12:02

Zamiany w PWiK

W gminie Piaseczno od jakiego czasu toczy si spr midzy czci radnych, a prezes PWiK Barbar Rudzisk - Mkal. Ciko mi opisa cay spr obiektywnie. Jak kto chce to moe bardziej zagbi temat, ale wygldao to mniej wicej tak:
-BRM zostaa powoana na stanowisko prezesa po tym jak wykryto nieprawidowoci w zarzdzaniu spk przez jej poprzednikw.
-BRM w zeszym roku wnioskowaa o podwyszenie stawek ( i tak si stao) eby wycign spk na prost.
-Zostay wprowadzone zmiany w radzie nadzorczej. Midzy innymi wszed do rady nadzorczej Pawe Wojciechowski (z informacji jakie dostaem podobno powizany z radn z PO Pani Woniak)
-Burmistrz dosta sprawozdanie za rok 2015, ale go nie zatwierdzi wic w tym roku radni obradowali nad stawkami ze sprawozdaniem za rok 2014.
-Podobno BRM wycigna PWiK na prost finansowo. Midzy innymi przez podwyszenie stawek w ubiegym roku. Podobno po dodatkowe rodki ustawiy si kolejki, a BRM nie chciaa ich udostpnia.
-Pojawiaj si rne plotki o PWiK, ale adnych konkretw wic nie bd ich tutaj przytacza.
-Na sesji rady miejskiej stawki w tym roku zostay utrzymane na tym samym poziomie tak jak wnioskowaa BRM, jednak minimaln przewag dziki opozycji.
-Na sesji rady miejskiej w tym roku na ktrej pracowano nad stawkami wyjtkowo uaktywni si radny z kolacji rzdzcej Pan Maicki. Jak zazwyczaj nie zabiera gosu i nie ma nic do powiedzenia to nagle postanowi przez dugi czas przesuchiwa BRM. Wszystko byoby w porzdku gdyby nie fakt e chyba nieraz sam nie rozumia pyta ktre zadawa i odpowiedzi ktre otrzymywa. Po nim na tej samej sesji rady miejskiej gos zabraa radna Woniak ubolewajc e PWiKiem nie rzdz radni (spka gminna podlega pod burmistrza i rad nadzorcz).
-Na sesji rady miejskiej radni zdecydowali nie przekazywa spce nieruchomoci za darmo jak wnioskowaa o to BRM. Dzisiaj bdzie gosowana uchwaa pozwalajca na sprzeda bezprzetargow dziaek dla PWiK
-BRM zostaje zawieszona do koca lipca na stanowisku prezesa PWiK przez rad nadzorcz. "Do czasu podjcia dalszych decyzji na stanowisko p.o. Prezesa Zarzdu oddelegowany zosta czonek Rady Nadzorczej PWiK Piaseczno Sp. z o.o., Pan Pawe Wojciechowski."

Radni chc wadzy nad PWiK, wstawiaj swojego czowieka do rady nadzorczej i nagle teraz ta osoba zostaje osob penic obowizki prezesa.
Jak kto umie czy fakty to ju sobie reszt sam poczy i zrozumie co si dzieje w gminie.

Oczywicie nie jestem obiektywny do koca w tej sprawie. Dlatego radz poszuka take informacji na wasn rk. To jest jedynie mj punkt widzenia. Oparty na wiedzy ktr mam na tyle na ile ledz t spraw.
A wanie. Jeli w cigu jednej kadencji bdzie zmieniany co rok czy co dwa lata prezes to nigdy si kanalizacji nie doczekamy. Szkoda bo znowu na politycznej wojnie radnych ucierpi mieszkacy.

http://itvpiaseczno.pl/artykul/prezes-pwik-barbara-rudzinska-mekal-zostala-zawieszona-w-czynnosciach/54340

Strona 1 z 9

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.