Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Milowymi krokami zblia si zima. Soce coraz krcej wieci nad horyzontem. Ziemia zamarza. Zanim nadejd wita Boego Narodzenia, kilka pogodnych dni wykorzystajmy na zamknicie sezonu ogrodniczego i przygotowanie si do…
Czym kierowa si urzdzajc ogrd? Moja propozycja to ogrd przycigajcy ptaki i motyle oraz promujcy gatunki rodzime i chronione, a wic doskonale wpisujcy si w modny obecnie trend ekologiczny. Dziki…
Kady, kto cho raz wybra si wiosn poza zachodnie granice naszego kraju natkn si na ten krzew. Mimo specyficznej nazwy to bardzo popularna rolina w pnocnej czci Niemiec tworzca oboki…
Porzdki wiosenne. Zaczynamy od uporzdkowania ziemi po zimie, czyli wygrabienie resztek mulczu.O ile to moliwe spulchnienie i nastpnie wyrwnanie jej powierzchni.Po ustpieniu przymrozkw naley usun resztki z trawnika i porzdne…

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.