Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki

Redaktor:  J.Borowiecki

Wszystkich henrykowian zapraszam do zainteresowania si projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O B W I E  S Z C Z E N I E

o wyoeniu do publicznego wgldu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Henrykw Urocze

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2016 r.  poz.778 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w zwizku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.)  oraz Uchway Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie  przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Henrykw Urocze zmienionej Uchwa nr 485/XVIII/2016 z dnia 17 lutego  2016 r. zawiadamiam o wyoeniu do publicznego wgldu projektu planu  wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko

dniach od 3 stycznia 2017 r.  do 3 lutego 2017 r. ,

w pokoju  Nr 31  Wydziau Urbanistyki i Architektury  na  I pitrze, Urzdu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kociuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .


Dyskusja   publiczna nad   przyjtymi  w projekcie  planu rozwizaniami  odbdzie   si w  Urzdzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno

w  dniu 19 stycznia 2017 r. w godzinach: od 10 00 do  1130 .


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , kady kto kwestionuje ustalenia przyjte w projekcie planu miejscowego,  moe skada  uwagi.

Uwagi do wyoonego projektu planu naley skada :

1)      na pimie w kancelarii Urzdu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokou w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzdu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kociuszki 5,

3)      za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej na adres e ? maill:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi   naley   skada   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, ktry jest organem waciwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomoci,  ktrej  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 27  lutego 2017 r.

Więcej z tej kategorii: « RAZEM MOEMY WICEJ

Dodaj komentarz

Komentarze dodawane przez czytelnikw su prowadzeniu dyskusji na temat zamieszczony w wiadomoci oraz problemw z nimi zwizanych.
Gocie portalu mog zamieszcza komentarze do artykuw, lecz ich publikacja nastpuje po akceptacji treci przez administratora lub osob przez niego wyznaczon.
Uytkownicy (po zalogowaniu) portalu mog zamieszcza komentarze do artykuw a ich publikacja jest automatyczna.
Zabrania si dodawania komentarzy:
- wulgarnych, obraliwych lub zawierajcych treci zabronione przez prawo;
- komentarze naruszajce godnoci osobist, swobod wyznania, myli czy orientacj seksualn bd kasowane, a ich autorzy bd karani za nieprzestrzeganie konstytucyjnych praw kadego czowieka.
Celem komentarzy nie jest prowadzenie jaowych sporw OSOBISTYCH midzy uczestnikami.
Wszystkie wpisy stojce w sprzecznoci z powyszymi warunkami bd niezwocznie kasowane w caoci bd w czci.
Administratorzy portalu Miejscovi.pl nie ponosz odpowiedzialnoci za treci komentarzy.


Kod antysapmowy
Odśwież

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.