Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki

Park i willa Rostworowskich do rewitalizacji

Redaktor:  J.Borowiecki

Na wczorajszym zebraniu wiejskim mieszkacw Zotokosu 98% zebranych zdecydowao o rekreacyjno-edukacyjnym przeznaczeniu tego terenu. W planie jest rewitalizacja parku, jego zieleni i organizacja miejsc wypoczynku, ale take stworzenie kcika edukacji i historii dotyczce tego miejsca. Jest zaoenie, e obecna budowla zostanie przeistoczona w odpowiednio zagospodarowane ruiny, ktre maj przypomina o historii, ale take uwietnia cao wizji architektonicznej parku. Nad caoci bd czuwa specjalici od tego typu zaoe, a jednoczenie mieszkacy naszej wsi, za co bardzo dzikujemy.

W najbliszym czasie zostanie sporzdzona odpowiednia dokumentacja, a ewentualne prace "modernizacyjne" mog rozpocz si przy odpowiedniej iloci funduszy. Na dzie dziesiejszy zabezpieczone jest na to dziaanie ponad 30.000 zotych, ale jest to za mao, aby przeprowadzi caociow rearanacj murw budynku. W obecnym okresie nie mona wogle prowadzi tam prac z powodu zasiedlenia ruin przez nietoperze. Czekamy do wiosny :).

Mieszkacy mentalnie zwizani z parkiem i jego okolic wskazywali take na bezcenn warto historyczn tego miejsca, ktre byo centraln czci majtku Szczaki, ale take ze wzgldu na osoby wacicieli majtku, ich dziaania lokalne, ale take zasugi dla Polski. Jest to koronny dowd na to, e nie mamy prawa niszczy tego miejsca zrwnujc budynek z poziomem gruntu.

Sotys i rada soecka liczy take na zaangaowanie mieszkacw wsi w dzieo rewitalizacji tego zacnego miejsca, ale take prosi o dbao o inne miejsca spoeczne nie zapominajc o wasnych posesjach i ich przylegociach. Zima w peni dlatego warto zwrci uwag na odnieanie chodnika przed posesj, a jak zrobi si cieplej to zadbanie o porzdek i przycicie rolinnoci wybujaej poza ogrodzenia.

Na spotkaniu omwiono take harmonogram budowy kanalizacji i zdecydowano o zmianie nazwy ulicy 22 Lipca na Mieczysawa Fogga.

Więcej z tej kategorii: « Kanalizacja na 100-lecie

Dodaj komentarz

Komentarze dodawane przez czytelnikw su prowadzeniu dyskusji na temat zamieszczony w wiadomoci oraz problemw z nimi zwizanych.
Gocie portalu mog zamieszcza komentarze do artykuw, lecz ich publikacja nastpuje po akceptacji treci przez administratora lub osob przez niego wyznaczon.
Uytkownicy (po zalogowaniu) portalu mog zamieszcza komentarze do artykuw a ich publikacja jest automatyczna.
Zabrania si dodawania komentarzy:
- wulgarnych, obraliwych lub zawierajcych treci zabronione przez prawo;
- komentarze naruszajce godnoci osobist, swobod wyznania, myli czy orientacj seksualn bd kasowane, a ich autorzy bd karani za nieprzestrzeganie konstytucyjnych praw kadego czowieka.
Celem komentarzy nie jest prowadzenie jaowych sporw OSOBISTYCH midzy uczestnikami.
Wszystkie wpisy stojce w sprzecznoci z powyszymi warunkami bd niezwocznie kasowane w caoci bd w czci.
Administratorzy portalu Miejscovi.pl nie ponosz odpowiedzialnoci za treci komentarzy.


Kod antysapmowy
Odśwież

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.