Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Wszyscy wiemy, e komunikacj z Piasecznem nie jest najlepsza. Wielokrotnie wystpowaem do wadz gminy w kwestiach dotyczcych poczenia autobusowego Zotokosu i wsi ssiednich z Piasecznem. Postulowaem m.in. przeduenie linii L-2…
Na posiedzeniu 9 marca b.r. sotys wraz z rad soeck dyskutowali m.in. nad katastrofalnym stanem ulic w Zotokosie. Wedug szacunkw sotysa dla utrzymania ich w stanie przejezdnoci potrzeba 5 tys.…
Sotys wsi Zotokos uprzejmie zawiadamia, e bdzie przyjmowa wpaty na podatki na rzecz gminy Piaseczno

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.